| Υλικά

Υλικά που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί πάντα αναγνωρισμένα υλικά, με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα των εταιρειών: SIKA, ΕΣΧΑ, ISOMAT, SINTECNO, ALCHIMICA, FIBRAN, DOW, NEOTEX και UNISOL.

Γενικές κατηγορίες υλικών που χρησιμοποιούμε:

•  Ασφαλτόπανα όλων των τύπων (SBS, APP και οξειδωμένης).
•  Συνθετικές μεμβράνες όλων των τύπων ( TPO, FPO, PVC, PE, EPDM).
•  Τσιμεντοειδή στεγανωτικά όλων των τύπων ( που λειτουργούν δια της επαλείψεως, αλλά και διεισδυτικά τύπου PENETRON).
•  Πολυουρεθανικά στεγανωτικά.
•  Eξηλασμένη πολυστερίνη όλων των τύπων, ανάλογα την επιφάνεια.
•  Διογκωμένη πολυστερίνη.
•  Πετροβάμβακα (κυρίως σε μεταλλικές στέγες).